184 records found
CH-BAR E 7110(-)1975/31 vol.165 (861.5) Kredite, Anleihen: Chile
CH-BAR E 7110(-)1976/21 vol.157 (861.5) Kredite, Anleihen: Costa Rica
CH-BAR E 7110(-)1977/9 vol.158 (861.5) Kredite, Anleihen: Ecuador
CH-BAR E 7110(-)1977/9 vol.189 (861.5) Kredite, Anleihen. Malaysia
CH-BAR E 7110(-)1977/9 vol.192 (861.5) Kredite, Anleihen, Konsultativgruppen: Thailand
CH-BAR #E7110#1973/41#2005* (861.5) Anleihen
CH-BAR #E7110#1975/31#2095* (861.5) Kredite, Anleihen (Jan. - Aug. 1964)
CH-BAR #E7110#1975/31#2096* (861.5) Kredite, Anleihen (Sept.- Dez. 1964), Konsolidierungsabkommen
CH-BAR #E7110#1975/31#2178* (861.5) Kredite, Anleihen
CH-BAR #E7110#1975/31#2234* (861.5) Kredite, Anleihen
CH-BAR #E7110#1976/21#1376* (861.5) Anleihen
CH-BAR #E7110#1976/21#1932* (861.5) Kredite, Anleihen, Konsolidierungsabkommen, Jan. - Juni 1965
CH-BAR #E7110#1976/21#1977* (861.5) Kredite, Anleihen, Konsolidierungsabkommen
CH-BAR #E7110#1976/21#2644* (861.5) Kredite, Anleihen
CH-BAR #E7110#1977/9#1620* (861.5) Kredite, Anleihen
CH-BAR #E7110#1977/9#2011* (861.5) Kredite, Anleihen
CH-BAR #E7110#1977/9#2149* (861.5) Kredite, Anleihen
CH-BAR #E7110#1977/9#2473* (861.5) Kredite, Anleihen
CH-BAR #E7110#1977/9#896* (861.5) Kredite und Anleihen
CH-BAR #E7110#1978/50#1293* (861.5) Kredite, Anleihen, A-Z nach Namen