43 records found
CH-BAR #E2004B#1968/217#34* (a.211.11) Militärattachés, Allgemeines
CH-BAR #E2004B#1978/136#349* (a.211.15) Wissenschaftliche Attachés. Allgemeines
CH-BAR #E2004B#1982/69#314* (a.211.15) Wissenschaftliche Attachés. Allgemeines
CH-BAR #E2004B#1990/219#1123* (a.211.12) Handelsattachés: Allgemeines, Grundsätzliches
CH-BAR #E2004B#1990/219#1124* (a.211.13) Presse-und Kulturattachés: Allgemeines, Grundsätzliches
CH-BAR #E2004B#1990/219#1125* (a.211.15) Wissenschaftliche Attachés: Allgemeines, Grundsätzliches
CH-BAR #E2004B#1990/219#1126* (a.211.16) Landwirtschaftsattachés: Allgemeines, Grundsätzliches
CH-BAR #E2024-02A#1999/137#1161* (a.215 P) Hurni, Auguste, 1916, vol. 1
CH-BAR #E2024-02A#1999/137#1214* (a.215 P) Janner, Antonio Marco, 1917, vol. 2
CH-BAR #E2024-02A#1999/137#1818* (a.215 P) Nussbaumer, Pierre, 1918
CH-BAR #E2024-02A#1999/137#2333* (a.215) Suter, Etienne, 1916, vol. 2
CH-BAR #E2024-02A#1999/137#706* (a.215 P) Dubois, Gustave, 1919
CH-BAR #E2024-02A#2002/29#23* (a.215) Kaufmann, Hansjakob, 1929, vol. 1
CH-BAR #E2024-02A#2002/29#26* (a.215) Langenbacher, Heinz, 1919, vol. 2
CH-BAR #E2024-02A#2002/29#397* (a.215) Langenbacher, Heinz, 1919, vol.3
CH-BAR #E2024-02A#2002/29#7* (a.215) Langenbacher, Heinz, 1919, vol. 1
CH-BAR #E2024A#1993/354#767* (a.211.12) Handelsattachés
CH-BAR #E2024B#2002/7#394* (a.211.10) Allgemeines
CH-BAR #E2024B#2002/7#395* (a.211.150) Allgemeines
CH-BAR #E2024B#2002/7#397* (a.211.190) Allgemeines