9 records found
CH-BAR E 2001(E)1976/17 vol.521 (B.44.51.1) Königliche Familie von Laos
CH-BAR #E2001E#1980/83#3084* (B.44.51.1) Königliche Familie von Japan. Ein- und Durchreise, Aufenthalt in der Schweiz
CH-BAR #E2001E-01#1982/58#4303* (B.44.51.1) Kaiserliche Familie von Iran, Teheran. Ein- und Ausreise, Aufenthalt in der Schweiz
CH-BAR #E2001E-01#1982/58#4304* (B.44.51.1.1) Prinz Amir Housan Davallou, Teheran. Aufenthalt in der Schweiz. Drogenhandel
CH-BAR #E2001E-01#1982/58#4762* (B.44.51.1) Kaiserliche Familie von Japan (Besuch der Schweiz)
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#1886* (B.44.51.1) Mitglieder des Hauses Habsburg
CH-BAR #E2001E-01#1987/78#3803* (B.44.51.1) Königliche Familie von Jordanien
CH-BAR #E2001E-01#1988/16#1953* (B.44.51.1) Königliche Familie von Saudi-Arabien
CH-BAR #E2010A#1999/250#4892* (B.44.51.1) Kaiserliche Familie von Japan