11 records found
CH-BAR #E2010A#1995/313#11367* (B.15.50.4 P) Habyarimana, Juvénal, Staatspräsident von Rwanda
CH-BAR #E2010A#1995/313#12366* (B.15.50.4 P) Herrea-Campins, Luis président du Venezuela
CH-BAR #E2010A#1995/313#9798* (B.15.50.4 P) Veloso, Jacinto
CH-BAR #E2010A#1996/397#2897* (B.15.50.4 P) Farah, Moumin Bahdon
CH-BAR #E2010A#1996/397#4330* (B.15.50.4 P) Ghadhafi el, Muammer
CH-BAR #E2010A#1996/397#4812* (B.15.50.4 P) Abdullah, Yousef Bin Alawi
CH-BAR #E2010A#1999/250#2215* (B.15.50.4 P) Mandela, Nelson (y compris visite de travail à Berne le 08.06.1990)
CH-BAR #E2010A#1999/250#2620* (B.15.50.4 P) Busch, George, Präsident der USA
CH-BAR #E2010A#1999/250#3558* (B.15.50.4 P) Roh, Tae-Woo
CH-BAR #E2010A#1999/250#5371* (B.15.50.4 P) Mocumbi, Pascoal
CH-BAR #E2010A#1999/367#318* (B.15.50.4 P) Choonhavan, Chatichai