582 records found
CH-BAR #E5804#1987/53#470* (4.2) Eidg. Politisches Departement
CH-BAR #E6100C#2009/86#2672* (564.224) Deutsche Teilkraftfahrezugsteuer
CH-BAR #E6100C#2009/86#2674* (564.226) Neue Schwerverkehrsabgabe 1991 - 1993
CH-BAR #E7001B#1000/1060#659* (4.2) Allgemeines
CH-BAR #E7001B#1000/1060#693* (4.2) Ausländische Arbeitskräfte
CH-BAR #E7110#1982/108#1787* (877.4.2) Warenofferten
CH-BAR #E7110#1987/20#243* (787.4.2) Gruppe "Tarife"
CH-BAR #E7113A#1990/157#21* (753.4.2) Groupe de travail No 2 sur les problèmes de développement à long terme de la Turquie
CH-BAR #E7113A#1991/52#49* (754.21) Centre de développement
CH-BAR #E7113A#1993/226#47* (754.21) Centre de développement
CH-BAR #E7113A#2001/193#401* (787.4.2) Nichttarifarische Massnahmen
CH-BAR #E7160-07#1968/54#1165* (4.22) Interhandel Dossier E
CH-BAR #E7160-07#1968/54#1169* (4.22) Interhandel Dossier I
CH-BAR #E7160-07#1968/54#1177* (4.22) Interhandel Dossier Q
CH-BAR #E7170B#1996/118#599* (584.2) Revision Verordnung Swiss made und Nachfolgeregelung 1991
CH-BAR #E8001D#1997/5#4176* (364.2) Deutsche Teilkraftfahrzeugsteuer
CH-BAR #E9500.188A#1973/38#93* (4.2) Vorbereitungen NNRC / NNSC
CH-BAR #J1.223#1000/1318#154* (3.04.2) Atomsperrvertrag, v.a. Referate, Berichte
CH-BAR #J1.223#1000/1318#155* (3.04.2) Atomsperrvertrag, v.a. Berichte über den Stand der Verhandlung der KSZE
CH-BAR #J1.223#1000/1318#158* (3.04.2) Atomsperrvertrag, v.a. politische Aspekte der Atomwaffenfrage