432 records found
CH-BAR #E1004.1#1000/9#164* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates Januar - März 1891
CH-BAR #E1004.1#1000/9#177* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates April - Juni 1894
CH-BAR #E1004.1#1000/9#213* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates April - Juni 1903
CH-BAR #E1004.1#1000/9#232* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates April - Juni 1908
CH-BAR #E1004.1#1000/9#682* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates Januar 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#682* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates Januar 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#683* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates Februar 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#683* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates Februar 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#684* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates März 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#684* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates März 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#685* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates April 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#685* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates April 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#686* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates Mai 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#686* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates Mai 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#687* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates Juni 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#688* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates Juli 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#688* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates Juli 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#689* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates August 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#690* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates September 1964 (2 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#690* (4.11) Beschlussprotokolle des Bundesrates September 1964 (2 Bände)