686 records found
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1000* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates September 1990 (6 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1000* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates September 1990 (6 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1000* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates September 1990 (6 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1000* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates September 1990 (6 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1000* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates September 1990 (6 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1001* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates Oktober 1990 (7 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1001* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates Oktober 1990 (7 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1001* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates Oktober 1990 (7 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1001* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates Oktober 1990 (7 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1001* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates Oktober 1990 (7 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1002* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates November 1990 (5 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1002* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates November 1990 (5 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1002* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates November 1990 (5 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1002* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates November 1990 (5 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1002* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates November 1990 (5 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1003* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates Dezember 1990 (7 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1003* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates Dezember 1990 (7 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1003* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates Dezember 1990 (7 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1003* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates Dezember 1990 (7 Bände)
CH-BAR #E1004.1#1000/9#1003* (4.10prov.) Beschlussprotokolle des Bundesrates Dezember 1990 (7 Bände)