20 records found
CH-BAR E 2200.67(-)1981/172 vol.7 (511.211.13) centro relojero suiço - sao paulo
CH-BAR E 3370(B)1983/60 vol.2 (a.211.15) Washington Berichte
CH-BAR #E2004B#1968/217#34* (a.211.11) Militärattachés, Allgemeines
CH-BAR #E2004B#1978/136#349* (a.211.15) Wissenschaftliche Attachés. Allgemeines
CH-BAR #E2004B#1982/69#314* (a.211.15) Wissenschaftliche Attachés. Allgemeines
CH-BAR #E2004B#1990/219#1123* (a.211.12) Handelsattachés: Allgemeines, Grundsätzliches
CH-BAR #E2004B#1990/219#1124* (a.211.13) Presse-und Kulturattachés: Allgemeines, Grundsätzliches
CH-BAR #E2004B#1990/219#1125* (a.211.15) Wissenschaftliche Attachés: Allgemeines, Grundsätzliches
CH-BAR #E2004B#1990/219#1126* (a.211.16) Landwirtschaftsattachés: Allgemeines, Grundsätzliches
CH-BAR #E2024A#1993/354#767* (a.211.12) Handelsattachés
CH-BAR #E2024B#2002/7#394* (a.211.10) Allgemeines
CH-BAR #E2024B#2002/7#395* (a.211.150) Allgemeines
CH-BAR #E2024B#2002/7#397* (a.211.190) Allgemeines
CH-BAR #E2200.157-04#1992/114#32* (211.1) Verhaftung, Strafverfolgungen, Einzelfälle
CH-BAR #E2200.170#1995/363#42* (211.1) Verhaftung, Teil 2
CH-BAR #E2200.170#1995/363#43* (211.1) Verhaftung, Teil 3
CH-BAR #E2200.35#1999/275#28* (211.1 P) Egli Paul
CH-BAR #E2200.60#1999/36#2* (211.1) Jaccard Alexei, 30.3.1952, Diverse Kopien
CH-BAR #E2200.60#1999/36#3* (211.1) Jaccard Alexei, 30.3.1952, Vertrauliche Akten (Vol. I)
CH-BAR #E2200.60#1999/36#4* (211.1) Jaccard Alexei, 30.3.1952, Vertrauliche Akten (Vol. II)